Panoramă iarnă

260 | 170 cm

Informaţii în timp real cu

conţinut clar şi actual.

remarcabilă

Paleta de oferte >

claritate

Utilizând întreaga paletă de oferte benefi ciaţi de calitate, de o reţea de top cu o varietate atractivă, de fi abilitate, de garanţia dată turistului că va primi informaţii optime în întreaga regiune şi astfel «fi nanţaţi» informaţiile de siguranţă în fi ecare staţiune. De la panoul panoramic până la atenţionările de pericol!